Koordinatörlük Ekibimiz

Kalite Koordinatörü (KK)          : Dr. Öğr. Üyesi Emre YURTKURAN

Kalite Koordinatör Yardımcısı : Öğr. Gör. Halil SARI