Temel Değerler

1.3.Temel Değerler

1.  Evrensel değerlere bağlı
2.  Milli manevi değerleri temel alan
3.  Kurumsal aidiyete önem veren
4.  Muasır medeniyetler seviyesine çıkma, hatta onu aşma ilkesine bağlı
5.  Fırsat eşitliğine önem veren, farklılıklara karşı hoşgörülü
6.  İnsana ve doğaya duyarlı, sosyal sorumluluk bilincini önemseyen
7.  Tüm süreçlerde yenilikçi yaklaşımlarla kalite odaklı
8.  Ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğine önem veren, rekabetçi ve girişimci
9.  Katılımcı şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan yönetim anlayışı