Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan performans gösterge havuz çalışmaları...

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan performans gösterge havuz çalışmaları kapsamında akademik birimlere yönelik “Gösterge veri havuz çalışması” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan performans gösterge havuz çalışmaları kapsamında akademik birimlere yönelik “Gösterge veri havuz çalışması” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 

İki kademeli gerçekleştirilen toplantıya başta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga KARAKÖY olmak üzere akademik birim yöneticileri ile akademik birim personeli tarafından katılım sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, YÖK, Tubitak ve Üniversitemiz Stratejik Planında istenilen göstergelerin akademik personel-bölüm ve akademik birim bazlı hazırlanarak kurum gösterge havuzunun nasıl oluşturulacağına dair yapılan bilgilendirme toplantısında;

-Birimlerin veri havuzlarına ilişkin değerlendirmelerine

- Geliştirilebilir yazılım sistemlerine

- Kurum dört yıllık gelişimine ilişkin veri yıl endeks aralığına

dair konulara değinildi.

Performans göstergelerinin son halini vermek için göstergeler birimlerin görüş ve önerilerine sunulduktan sonra toplantı sona erdi.