YÖK Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversitesi Dönüşüm Projesi” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

YÖK Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversitesi Dönüşüm Projesi” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla KESKİN tarafından 19 Nisan Salı saat: 20:30 da çevrimiçi olarak Üniversitemiz akademik ve idari personele yönelik YÖK Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversitesi Dönüşüm Projesi” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya başta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KUL, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga KARAKÖY olmak üzere tüm birim yöneticileri ile akademik ve idari birim personeli tarafından katılım sağladı.

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkıda bütünleşmeyi gerçekleştirmek için sekiz katmanlı yönetsel bir proje yaklaşımıyla 2018 yılında başlatılan “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversitesi Dönüşüm Projesi” bilgilendirme toplantısında;

-Yeni nesil üniversite gösterge verileri, bu verilerin etki değerlendirmesi,

-Birim değil misyon ve vizyon odaklı bir yönetim anlayışı için organizasyonda nasıl bir yapılanma yoluna gidilmesi gerektiği,

-Kurumsal bir dönüşüm için akademik ve idari birimlerde yapılabilecek revizyon çalışmaları,

-Oluşturulan kurul, komisyon ve merkezler gibi birimlerin etkinliğine,

-Akademik birimlerde akredite olan programlar ve içeriklerine ilişkin vb. konulara değinildi.

Bu kapsamda iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantılara devam edilmesine karar verilerek, toplantı iyi niyet ve temennilerle sonlandırıldı.

 

  • Gösterim 0
  • Toplam 4